<img src="/UserImages/admin/201609/tr_id_1674886372755654_ev_pageview_noscript_1.gif" height="1" width="1" ></img>
Số 8, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
0613932664
Tư vấn sản phẩm : 0933 806 605
Tư vấn dịch vụ : 0933 805 999
Thời gian làm việc:
8:00 - 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6
8:00 - 15:00 thứ 7, chủ nhật
Phòng kinh doanh
IMAGE
Nguyễn Việt Trung
Phó phòng kinh doanh
IMAGE
Phan Viết Cường
Trưởng nhóm bán hàng xe TN-BN-SMRM
IMAGE
Nguyễn Văn Vũ
Trưởng nhóm bán hàng xe TN-BN-SMRM
IMAGE
Đồng Đức Anh
Trưởng nhóm bán hàng xe tải nhẹ, tải trung
IMAGE
Lâm Vĩnh Hải
Phó phòng kinh doanh
IMAGE
Phan Thanh Phong
Trưởng nhóm bán hàng xe tải nhẹ, tải trung
IMAGE
Vương Hoài Phong
Trưởng nhóm bán hàng xe Bus
IMAGE
Trần Văn Thuận
Trưởng nhóm bán hàng xe tải nhẹ, tải trung
Phòng dịch vụ
IMAGE
Huỳnh Quang Nam
Phó Giám Đốc Dịch vụ phụ tùng
IMAGE
Lê Như Quốc
Phó phòng Dịch vụ phụ tùng
IMAGE
Trần Đức Quang
Phụ trách Kho phụ tùng
IMAGE
Phùng Thế Hiển
Trưởng nhóm Tư vấn dịch vụ